คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


เครื่องให้แสงรังสียูวีคลื่นสั้น และรังสียูวีคลื่นยาว พร้อมกล่องสำหรับมอง (UV Short-wave & Long wave Lamp with UV Viewing Cabinet) จำนวน 2 เครื่องวันที่ประกาศ :8 ส.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (เครื่องให้แสงรังสียูวีคลื่นสั้น และรังสียูวีคลื่นยาว พร้อมกล่องสำหรับมอง (UV Short-wave & Long wave Lamp with UV Viewing Cabinet) จำนวน 2 เครื่อง)