คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


งานจ้างทำความสะอาดอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อาคารวันที่ประกาศ :4 ก.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (งานจ้างทำความสะอาดอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อาคาร)