คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


งานจ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการวันที่ประกาศ :19 มิ.ย. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (งานจ้างขนย้ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ)