คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯ/งานจ้่างฯ จำนวน 7 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 11 ก.ค. 2561 - 16 ก.ค. 2561
วันที่ประกาศ :11 ก.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฯ/งานจ้่างฯ จำนวน 7 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)