คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวผู้ชนะการประกวดราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวันที่: 13 มิ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2561
วันที่ประกาศ :13 มิ.ย. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)