คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

  รายละเอียดการรับสมัครปรากฏดังไฟล์แนบ  ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถกรอกใบสมัคร ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ผู้สมัครรับการคัดเลือกครบทั้ง 4 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวรรณขิต  เทือกศิริ โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาราชการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา)