คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้  สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่  คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  053943310  ในวันและเวลาราชการ  หรือ e-mail : phathanaphong@gmail.com

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา)