คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระบบสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ) จำนวน 40 เครื่อง

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลางครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระบบสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ) จำนวน 40 เครื่อง)


วันที่ : 9 พ.ย. 2564ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว