อาคารเคมี 1
ดอกทองกวาว หน้าอาคาร 40 ปี
ดอกทองกวาว หน้าอาคาร 40 ปี
คณวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่