ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจดหมายข่าว (Newsletter) รายปักษ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
1-31 กรกฎาคม 2563
June 2020
MAY 2020
April 2020
March 2020
February 2020
January 2020
December 2019
November 2019
October 2019
16-30 กันยายน 2562
1-15 กันยายน 2562
16-31 สิงหาคม 2562
1-15 สิงหาคม 2562
16-31 กรกฎาคม 2562
1-15 กรกฎาคม 2562