ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจดหมายข่าว (Newsletter) รายปักษ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ ให้กับบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโส
October 2019
16-30 กันยายน 2562
1-15 กันยายน 2562
16-31 สิงหาคม 2562
1-15 สิงหาคม 2562
16-31 กรกฎาคม 2562
1-15 กรกฎาคม 2562
16-30 มิถุนายน 2562
1-15 มิถุนายน 2562
16-30 พฤษภาคม 2562
1-15 พฤษภาคม 2562
16-30 เมษายน
1-15 เมษายน 2562
16-31 มีนาคม
1-15 มีนาคม 2562
16-28 กุมภาพันธ์ 2562