คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1 .PDF

TOR งานปรับปรุงอาคารฟิสิกส์ 1.PDF

รายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารฟิสิกส์1

 
วันที่ : 24 พ.ย. 2564ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว