ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

1. แบบปร4 ปร.5 ปร.6 งานปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา.PDF.pdf
2 แบบรูปงานปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้-ชีววิทยาn.pdf
   
3 รายการคำนวณโครงสร้าง+ครุภัณฑ์ งานปรับปรุงอาคารหอพรรณไม้ ภาควิชาชีววิทยา.PDF.pdf
วันที่ : 8 พ.ย. 2564ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว