ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปฏิกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปฏิกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)


วันที่ : 23 มี.ค. 2563ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว