คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ)


วันที่ : 5 พ.ย. 2562