ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทย์ มช. ที่ได้รับทุนแผนพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) ประจำปี พ.ศ. 2565