ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intelligent data analysis หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สมัครด่วนก่อนหมดเขต
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intelligent data analysis หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ สมัครด่วนก่อนหมดเขต

      ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intelligent data analysis หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine

สมัครด่วนก่อนหมดเขต 
ดูรายละเอียด https://facebook.com/compscicmu


วันที่ : 29 มิ.ย. 2022