มช. ร่วมเปิดเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทย์ฯ เล่าวิทย์ให้ปัง ฟังแล้วว๊าว ในการแข่งขัน SiT Talks : Science inspired by Teen 2022
มช. ร่วมเปิดเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทย์ฯ เล่าวิทย์ให้ปัง ฟังแล้วว๊าว ในการแข่งขัน SiT Talks : Science inspired by Teen 2022

            องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022” ขึ้น เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราววิทย์ฯ รอบตัวให้น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ อันนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 130,000 บาท เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 65 นี้
อ่านต่อได้ที่ : https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15476


วันที่ : 27 มิ.ย. 2022