คณะวิทยาศาสตร์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทาง CMU-ITA