15 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทย์ มช. ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (CoP 2022)
15 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทย์ มช.  ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (CoP 2022)15 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทย์ มช. 
ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
เรื่อง “การพัฒนากลุ่ม CoP เพื่อนำไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้”
ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปีฯ 

“มาร่วมกันเรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง 
 พัฒนางาน และพัฒนาคณะสู่มาตรฐานสากล”

 

 
 
ลงทะเบียนร่วมงาน CoP65 
https://cmu.to/fO8gX

 
Join Zoom Meeting (15 ธันวาคม 2564)
Meeting ID: 945 7556 4024

15 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทย์ มช.  ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (CoP 2022)


วันที่ : 25 พ.ย. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว