ประกาศรับสมัคร TCAS 65 รอบ 1 PORTFOLIO บินลัดฟ้าสู่วิทยา มช.
ประกาศรับสมัคร TCAS 65 รอบ 1 PORTFOLIO บินลัดฟ้าสู่วิทยา มช.

 
TCAS 65 บินลัดฟ้าสู่วิทยา มช. 
FUN with Science, Fly to the World @CMU
.
รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ) จำนวน 8 โครงการ

อ่านประกาศรับสมัคร
https://cmu.to/sawSH

สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/acad.sc.cmu
โทร. 053 943315-6

FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
 


วันที่ : 18 พ.ย. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว