บัณฑิตคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science 2021
บัณฑิตคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Young Rising Stars of Science 2021


             นายนรภัทร เลี้ยงนิ่ม บัณฑิตจากสาขาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science 2021 (Bronze Prize in Biology)

นายนรภัทร ได้นำเสนอโครงงานเรื่อง Biochemical Characterization of a Cell-Associated Tannase of Tannin-Tolerant Yeast, Cyberlindnera rhodanensis A22.3 for Feed Additive Application โดยมี ผศ.ดร.อภินันท์ กันเปียงใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 47 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  


อ่านเพิ่มเติม: Leangnim, N.; Aisara, J.; Unban, K.; Khanongnuch, C.; Kanpiengjai, A. Acid Stable Yeast Cell-Associated Tannase with High Capability in Gallated Catechin Biotransformation. Microorganisms 2021, 9, 1418.

https://doi.org/10.3390/microorganisms9071418

FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier


วันที่ : 8 ต.ค. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว