พิธีมอบรางวัลนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
พิธีมอบรางวัลนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

 

          

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (18th Thailand Biology Olympiad: 18th TBO)  ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร โรจน์อารยานนท์ ประธานสาขาชีววิทยา ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และช่อดอกไม้ ให้กับนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 95 คน จาก 13 ศูนย์ทั่วประเทศ และมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 

เหรียญทองแดง
นายกรณ์ณัฐนัย นามสาธิมาพร  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เหรียญเงิน
นายศุภวิชญ์ เงินเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายจิระพงศ์ ทาสิงห์คำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
นายณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เหรียญทอง
นางสาวเจนนิเฟอร์ ลี (ได้คะแนนรวมอันดับ 3 ของประเทศ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ (ได้คะแนนรวมสูงสุดภาคเหนือ และคะแนนรวมอันดับ 2 ของประเทศ) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 


วันที่ : 22 ก.ค. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว