15 มิถุนายนนี้ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ทาง FB Live
15 มิถุนายนนี้ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ทาง FB Live



15 มิถุนายนนี้
ขอเชิญนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ รหัส 64 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม
#ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ทาง FB Live ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier


วันที่ : 13 มิ.ย. 2021





ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว