คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

      คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านทัศนคติ บุคลิกภาพ การบริหารจัดการกับความเครียด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถออกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างราบรื่น 

ทั้งนี้ ภายในงานมี
บรรยาย 'เปลี่ยน Internship เป็น Experienceship โดยการสร้าง Collaborative Working Team'  
โดย คุณจงรัก จินดาคำ ผู้จัดการสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และการบรรยาย 'ปรับตัว ปรับใจ เตรียมเข้าสู่วัยทำงาน' โดย คุณกฤติน เกษดี นักจิตวิทยาประจำคณะวิทยาศาสตร์ 


วันที่ : 10 มี.ค. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว