แนวทางการสอนและการสอบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19
แนวทางการสอนและการสอบออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช.
ได้รวบรวมข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ไม่ว่าจะเป็น...
ด้านการสอนออนไลน์
ด้านการจัดสอบออนไลน์
รวม Webinar ย้อนหลัง (สำหรับการสอนและการจัดสอบออนไลน์)
อาจารย์สามารถอ่านข้อมูลได้แล้วที่..
.
ติดต่อทีมงาน TLIC ได้ที่
Line official : https://cmu.to/tlic-line


วันที่ : 14 ม.ค. 2021

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว