เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Hadoop Bootcamp และ Tensorflow Object Detection
เชิญร่วมอบรมหลักสูตร Hadoop Bootcamp และ Tensorflow Object Detection

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
- หลักสูตร Hadoop Bootcamp

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.-
- หลักสูตร Tensorflow Object Detection

สถานที่ 
ห้อง CSB309 อาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร
- อาจารย์ กิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข (นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส)
- รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง (รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมอบรม ให้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook RAM ไม่น้อยกว่า 8 GB พร้อมทั้งติดตั้งโปรแกรม VirtualBox และ VirtualBox Extension ให้เรียบร้อย
 
ลิงค์การลงทะเบียน


วันที่ : 11 ส.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว