คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลด้านการเรียนการสอนของคณะฯ สำหรับประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ / ห้องเรียนในภาควิชาต่างๆ เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและสถานที่จริง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ 


วันที่ : 6 ส.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว