ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าพบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติผ่านแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลด้านการดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 และแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ สู่ New Normal ฯลฯ รวมทั้งการร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 30 ก.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว