คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563
คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

 
        คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อครู อาจารย์ โดยผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้นำพานดอกไม้ ธูปเทียน และกรวยดอกไม้มาไหว้ครู อาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกัน  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : Faculty of Science, Chiang Mai University

พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความกตัญญูต่อครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน อีกทั้งยังช่วยสืบสานคุณค่าประเพณีไทยให้คงอยู่สืบต่อไป แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดสดกิจกรรมแบบออนไลน์ และจัดนักศึกษาผู้แทนของแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดการรวมกลุ่ม ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้พวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันสืบทอดกิจกรรมที่ดีงามนี้ต่อไป

 


 


วันที่ : 23 ก.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว