ขอเชิญร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ขอเชิญร่วมประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19  
 

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (รับจำนวน 50 ท่าน)

หรือประชุมทางโปรแกรม Zoom รหัส  989 633 9589 Password 3456  
โดยขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 
คลิก

 
 


วันที่ : 15 ก.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว