บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์
บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์

             คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำผู้บริหารคณะฯ

ภายในงานมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจจากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แนะนำหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรียน การเรียนและการทำกิจกรรมในสถานการณ์โควิด-19 วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนการรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
รวมทั้งตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบรายละเอียดอย่างรอบด้าน  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage Faculty of Science, Chiang Mai University โดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ตาม link แนบ


วันที่ : 26 มิ.ย. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว