ภาพบรรยากาศงานชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ Hi-FI หลักสูตร Innovation Science for Industry
ภาพบรรยากาศงานชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ Hi-FI หลักสูตร Innovation Science for Industry

     ภาพบรรยากาศงานชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Hi-FI) หลักสูตร "วิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (Innovation Science for Industry)" ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับนักศึกษาและเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 4406 (ชั้น 4) ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 26 มี.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว