มาตรการการเข้าออกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการการเข้าออกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง  มาตรการการเข้าออกอาคารของคณะวิทยาศาสตร์
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
อ่านประกาศ 


วันที่ : 23 มี.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว