ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME)

#ประกาศสำคัญ
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในลักษณะการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5
.
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศเป็น PDF


วันที่ : 19 มี.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว