อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น JST เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

       นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และจากภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ จำนวน 6 คน  ประกอบด้วย

  1. Ms.BUNYACHON  PHONDI
  2. Ms.ARADCHAPORN  SRICHEN
  3. Ms.NANTHICHA  DANMATAM
  4. Mr.RONNACHAI  TIPO
  5. Mr.CHITSANUPONG  PHROMMA
  6. Assist.Prof. SATIT PHIYANALINMAT

      ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น JST ภายใต้โครงการ Sakura Science Program  2020โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทางด้านวัสดุศาสตร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Hanoi University of Technology ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ คณะวิศวกรรมวัสดุศาสตร์  Toyama University โดยได้เข้าพบท่านอธิการบดี  Prof. Dr. Saito  Shigeru ร่วมทำกิจกรรม การฟังบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติการ และการแข่งขันทักษะทางด้านวัสดุศาสตร์ และศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณนงคราญ ไชยวงค์ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ ของภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในระหว่างวันที่ 26 ม.ค. – 5 ก.พ. 2563 ที่เมือง Toyama ประเทศญี่ปุ่น

ภาพและข้อมูล โดย ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม
 


วันที่ : 21 ก.พ. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว