ปิดเทอมใหญ่นี้ ชวนน้องๆ ม.4-ม.6 มาสนุกกับ Data Science Camp @CMU 27-29 มี.ค. 2563
ปิดเทอมใหญ่นี้ ชวนน้องๆ ม.4-ม.6 มาสนุกกับ Data Science Camp @CMU 27-29 มี.ค. 2563

กิจกรรมสนุกๆ ช่วงปิดเทอมนี้ สำหรับน้องๆ ม.4-ม.6
โครงการ Data Science Camp @ CMU
27-29 มี.ค. 2563 09.00-16.00 น.
ณ อาคาร Science Complex (SCB4) คณะวิทยาศาสตร์ มช.
 
ทำไมต้องเข้าค่าย Data Science :
เป็นพื้นฐานการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณเรื่องวิทยาการข้อมูล
สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลรอบตัว
สามารถใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเล่าเรื่องราวจากข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 
เข้าร่วมค่ายแล้วจะได้เรียนอะไร :
1️ วันแรก
กิจกรรมที่ 1 My Data
กิจกรรมที่ 2 My Data in CODAP
2️ วันที่สอง
กิจกรรมที่ 3 Field Data
กิจกรรมที่ 4 Sound Map
3️ วันที่สาม
กิจกรรม ที่ 5 Fun with Forms
กิจกรรม ที่ 6 Data Story
 
รูปแบบกิจกรรม :
เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) น้องๆจะได้ฝึกทักษะการคิด การใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมคิดร่วมสร้างโปรเจกต์กับเพื่อนๆ (Collaborative Learning)
 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่าย 2000 บาท/ท่าน (รวมอุปกรณ์การเรียน อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด 3 วัน)
 
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/Fha1k4K8WofynXk6A
Download รายละเอียดได้ที่นี่ : 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง :
Fb: Data Science CMU หรือ 053941986


วันที่ : 14 ก.พ. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว