ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง : เสวนาวิชาการ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา
ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง : เสวนาวิชาการ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา

12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น. ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง
: เสวนาวิชาการ PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัว ควบคุมได้ด้วยตัวเรา

โดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ณ ห้องประชุม SCB 2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์วันที่ : 12 ก.พ. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว