โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00-16.00 ณ ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

 New Update !!
“Quantum transport of neutral atom in a dimensional restricted optical waveguide”
“Quantum Algorithm for Linear System of Equations”

More info.
suwannajak.j@gmail.com
Tel. 0856148566


 

 


วันที่ : 4 ก.พ. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว