กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2)

         งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU e-Document (Version 2) โดยมีนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยธุรการกลาง ร่วมบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบฯ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 29 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว