ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562

             คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 "ด้านบริหารดีเด่น" จากที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยจะได้เข้ารับรางวัลเข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่นวันที่ : 28 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว