โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 3
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 3

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 3
ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
.
“Atomic Magnetometer: Basic Principles”
“Quantum Material Design for Energy and Biological Sensing Applications”
.
More info.
suwannajak.j@gmail.com 


วันที่ : 27 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว