งานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
งานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ

    เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่น และอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ ONE NIMMAN ประกอบด้วย คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ คุณสมหมาย เตชวาล นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์อาวุโส ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเคมี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี 

 

 

 


วันที่ : 27 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว