ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่

คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๑๖๕๑๖๐
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ชายน์นิ่งโกลด์

คุณสมหมาย เตชวาล
คณะวิทยาศาสตร์ รหัสนักศึกษา ๒๒๐๕๒๑๑
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

โดยทั้ง ๒ ท่าน ได้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณในวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 และเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓


วันที่ : 27 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว