ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการเชิดชูเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

       วันที่ 24 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย    รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ ยังมีอดีตผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับกิตติบัตรในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม อดีตหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เข้าร่วมรับรางวัลด้วย


วันที่ : 24 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว