ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟัง สัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาควอนตัม (Quantum Seminars) ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00-16.30 ห้อง PB2-100 ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

“Rydberg atom-based electric field sensing”
Speaker - Dr. Nithiwadee Thaicharoen, Quantum Research Unit

“National Challenge: Building a Functional
Superconducting Quantum Computer”
Speaker - Assist. Prof. Dr. Waranont Anukool, Quantum Research Unit

More info. 
suwannajak.j@gmail.com 
Tel. 0856148566 

#QuantumSCICMU


 


วันที่ : 20 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว