ภาควิชาชีววิทยาเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ภาควิชาชีววิทยาเตรียมพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี

      ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำแนวคิด หลักการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในภาควิชา โดยภายในงานมีการบรรยาย “แนวทางการจัดการหลักสูตรในปัจจุบันเป็นแบบ “การศึกษาเชิงผลลัพธ์” หรือ outcome based education (OBE)”  โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนการเสวนากลุ่มย่อย การจัดการหลักสูตรในปัจจุบันเป็นแบบ “การศึกษาเชิงผลลัพธ์”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ ห้องดอยสุเทพ 1   โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

 


วันที่ : 13 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว