สัมมนาปรับแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัมมนาปรับแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์  ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างานในสำนักงานคณะฯ ร่วมสัมมนาเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ เพื่อให้แผนกลยุทธ์เป็นไปตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งจะมีผลดีต่อการพัฒนาคณะฯ ในภาพรวมต่อไป ณ มูสโฮเทลเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563


วันที่ : 8 ม.ค. 2020

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว