ศวท-มช. ร่วมมือ บ.เอกชน พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชงพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
ศวท-มช. ร่วมมือ บ.เอกชน พัฒนาการใช้ประโยชน์พืชกัญชงพร้อมต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ  บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ของสารสกัดจากพืชกัญชง” ร่วมกับคุณ Patryk Chodorowski ผู้บริหารบริษัท ลานนา คริสตัส จำกัด โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม  ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลกัญชง รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาฝึกงาน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ  ทั้งนี้ ศวท.มช. ยินดีประสานงานให้เกิดความร่วมกับทางบริษัทและหน่วยวิจัย/พัฒนาที่จะนำสารสกัดจากพืชกัญชงไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ต่อไป
 
 


วันที่ : 10 ต.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว