การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assure and CMC software for analysis
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assure and CMC software for analysis

            อาจารย์  ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assure and CMC software for analysis  สำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ BRUKER เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 8 ต.ค. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว