ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมอบรมเตรียมความพร้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพจากภัยพิบัติ
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมอบรมเตรียมความพร้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพจากภัยพิบัติ

      ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพจากภัยพิบัติ เมื่อวันพุธที่  18 กันยายน  2562 ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอุบัติภัยในเบื้องต้น ตลอดจนเพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้เมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ ในสถานที่ทำงาน บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


วันที่ : 24 ก.ย. 2019

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว